Tour to Solo heritage sites

  1. “Radya Pustaka” museum
  2. Lunch at “Omah Sinten” restaurant
  3. “Kasunanan Surakarta” palace
  4. “Kampoeng Batik” Laweyan Solo